EN
despre noi | contact
ITC - Institutul pentru Tehnică de Calcul S.A.

COMUNICAT DE PRESĂ

31 March 2014

Facultatea de Marketing din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti anunţă finalizarea proiectului “Comunitatea de practică - model sustenabil de tranziţie de la şcoală la viaţa activă”, implementat în parteneriat cu Asociaţia International Advertising Association, ITC S.A. şi Asociaţia Marketer Club, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ID Proiect: POSDRU/109/2.1/G/81462. Obiectivul general al proiectului a constat în creşterea gradului de integrare a studenţilor pe piaţa forţei de muncă, în concordanţă cu calificările şi competenţele dobândite în urma studiilor de licenţă şi/sau masterat.
 
De asemenea, proiectul şi-a propus să îmbunătăţească desfăşurarea stagiilor de practică, în concordanţă cu exigenţele pieţei forţei de muncă, să genereze creşterea participării membrilor comunităţii de afaceri la pregătirea studenţilor, prin organizarea de întâlniri între reprezentanţi ai mediului de afaceri şi studenţi, precum şi creşterea adaptabilităţii programelor de studiu la nevoile angajatorilor. În perioada ianuarie 2012-martie 2014, peste 300 de studenţi din cadrul Facultăţii de Marketing au beneficiat de stagii de practică conform specializării lor în cadrul unora dintre cele mai reprezentative companii din România. De asemenea, au fost încheiate 39 de parteneriate cu angajatori privaţi în vederea efectuării stagiilor de practică, au fost instruiţi 30 de tutori de practică din cadrul companiilor partenere şi a fost construită platforma on-line www.comunitateadepractică.ro.
 
“Dacă la început ne-am propus, prin obiectivele specifice ale proiectului, să sprijinim 218 studenţi pentru efectuarea stagiilor de practică, să instruim 25 de tutori de practică şi să încheiem 25 de parteneriate cu angajatori privaţi, iată că datele finale ne arată că am depăşit cu mult aceste target-uri. Este un semnal foarte clar că atât mediul de afaceri, cât şi cel academic au nevoie de astfel de proiecte, care să faciliteze transferul de bune practici şi să contribuie la o inserţie rapidă a studenţilor pe piaţa muncii”, a declarat Prof. dr. Ioana Cecilia Popescu, manager de proiect şi prodecan al Facultăţii de Marketing.
 
În cadrul conferinţei care a marcat finalizarea proiectului a fost organizată şi prima ediţie a “GALEI COMUNITĂŢII DE PRACTICĂ”. Acest eveniment şi-a propus să recompenseze implicarea în sprijinirea formării şi integrării studenţilor pe piaţa forţei de muncă, prin oferirea de stagii de practică, precum şi proiectele de succes şi bunele practici din domeniu. La eveniment au participat directori de companii, manageri de marketing şi de resurse umane, cadre didactice şi studenţi. Au fost acordate premii la 10 categorii, pe baza rezultatelor obţinute în cadrul Comunităţii de Practică. Dintre acestea, menţionăm: premiul „Promotorii practicii”, premiul pentru „Valorificarea patrimoniului creativ al studenţilor”, premiul „Susţinătorii educaţiei” şi „Antreprenorii Facultăţii de Marketing”.
 
„Este prima ediţie a Galei Comunităţii de Practică, care ne dă încrederea şi forţa necesară pentru a continua să dezvoltăm acest proiect pe viitor. Ne dorim ca în anii următori, această Gală să devină un eveniment de tradiţie şi un reper în ceea ce priveşte colaborarea între mediul academic şi mediul de afaceri în vederea sprijinirii studenţilor în efortul lor de integrare pe piaţa muncii”, a declarat Mihai Roşca, Director de program la Asociaţia Marketer Club.
 
Dorinţa continuării proiectului în anii următori a fost evidenţiată şi de ceilalţi parteneri precum şi de reprezentanţii companiilor implicate în acest program. „Ne bucurăm că ne-am implicat în acest proiect şi dorim să îl continuăm. Ce ne bucură foarte mult este că studenţi care au făcut practică în cadrul companiilor partenere IAA şi-au găsit locuri de muncă”, a adăugat Laura Tampa, IAA România.
 
Acesta afirmaţie este întărită de experienţa companiei The Group în stagiile de practică: „există o componentă concretă, pragmatic măsurabilă, de succes, a acestui program: din cei 154 de studenţi care au fost la noi în practică, am angajat 15 studenţi; 10 dintre ei sunt după 2 ani în continuare colegii noştri şi le găsiţi semnătura în strategiile de comunicare şi în strategiile de media ale unora dintre cele mai frumoase branduri de pe piaţă”, a declarat Mihaela Nicola, CEO The Group, câştigător la secţiunea Promotorii Practicii.
 
Suntem foarte bucuroşi că studenţii din acest proiect ne-au ales ca parteneri şi vă asigur că vom continua programele de practică şi în următorii ani”, a spus Angela Mirică, HR Service Delivery Expert– Orange România, unul dintre premianţii la categoria Promotorii Practicii
 
Intenţionăm să continuăm acest proiect pentru că entuziasmul studenţilor care au fost la noi ne-a convins că avem o bază de selecţie foarte bună”, a afirmat Ioana Dumitru, Communication Consultant– Daiman Public Relations, companie premiată la categoria Promotorii Practicii
 
Ne onorează această distincţie şi cumva aceasta reprezintă prima recunoaştere românească a implicării SOCAR în procesul educaţiei. La nivel mondial compania noastră derulează de ani buni proiecte care sprijină excelenţa studenţească şi schimburile culturale dintre aceştia. Să nu uităm că SOCAR deţine propria Universitate de Petrol în Azerbaijan, unde an de an sunt instruiţi mii de studenţi pentru un sector în plină dinamică: energia! Cât priveşte Programul Bursele de Excelenţă SOCAR acesta este fără doar şi poate o premieră în România. Compania noastră selectează cei mai bine pregătiţi studenţi români şi îi susţine cu burse lunare pe parcursul întregului an universitar, fără alte obligaţii pentru aceştia. Este felul nostru de a sprijini educaţia ca motor economic al oricărui stat”, a declarat Hamza Karimov, CEO SOCAR România, compania premiată la categoria Susţinătorii Educaţiei.
 
Rezultatele obţinute în urma implementării acestui proiect reprezintă dovada faptului că parteneriatul dintre mediul academic şi mediul de afaceri poate fi unul de succes. De aceea, Facultatea de Marketing este preocupată să dezvolte în continuare relaţia cu mediul de afaceri pentru a asigura studenţilor o experienţă de învăţare în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii.
 
 
Mai multe detalii legate de acest proiect puteţi obţine de la Alin Stancu, Tel 0729.199.399, Email alinstancu@mk.ase.ro
Pentru mai multe informaţii despre proiect accesaţi www.comunitateadepractica.ro

Termeni si conditii - Politica de confidentialitate | Politica cookies