EN
despre noi | contact
ITC - Institutul pentru Tehnică de Calcul S.A.

Infor EAM (gestiunea mentenanţei mijloacelor fixe)


Soluţia EAM (Enterprise Asset Management) asigură gestiunea activităţilor de mentenanţă preventivă, corectivă şi predictivă, informatizarea activităţii de call-center, gestiunea pieselor de schimb şi a materialelor de întreţinere. Este o soluţie modernă care se adresează companiilor cu un număr mare de mijloace fixe (instalaţii, clădiri, echipamente).
 
Peste 60% din companiile “Fortune 500” utilizează Infor EAM pentru o gestiune eficientă a mijloacelor fixe. În analizele Gartner din ultimii opt ani, sistemul Infor EAM este considerat lider mondial între produsele informatice pentru gestiunea întreţinerii mijloacelor fixe.

Beneficiile implementării Infor EAM

 • Reducerea cheltuielilor cu mentenanţa
 • Disponibilitatea sporită a echipamentelor
 • Îmbunătăţirea productivităţii
 • Reducerea costurilor de aprovizionare şi stocare
 • Reducerea riscului de defectarea a instalaţiilor critice
 • Reducerea cheltuielilor de operare
 • Maximizarea gradului de recuperare a investiţiei 

Eficienţă sporită cu Infor EAM!

 • 20% creşte productivitatea muncii;
 • 20% scad costurile de stocare;
 • 10% creşte disponibilitatea flotei;
 • 50% mai multă siguranţă în recuperarea costurilor;
 • 50% reduceri ale costurilor de aprovizionare.

Caracteristicile Infor EAM

 • Planificarea întreţinerii preventive şi predictive
 • Gestionarea întreţinerii corective
 • Gestionarea pieselor de schimb şi a materialelor de întreţinere
 • Evaluarea activităţii de întreţinere
 • Interfaţă utilizator în mai multe limbi
 • Funcţionare multi-site şi multi-organizaţie
 • Conectare la echipamente mobile
 • Analiză managerială
 • Interfaţă cu produse GIS (ESRI)
 • Funcţii de calibrare, semnătură electronică 

Principalele module ale Infor EAM

[Gestiunea proiectelor]
Automatizează gestionarea proiectelor simple sau complexe, de la iniţiere până la finalizare.

[Gestiunea bugetului]
Construirea de bugete şi monitorizarea, controlul şi analiza ulterioară a cheltuielilor cu mentenanţa.
 
[Mijloace fixe]
Permite identificarea, urmărirea, localizarea şi analizarea mijloacelor fixe fizice şi facilitează contorizarea utilizării. Se pot defini mijloace fixe liniare sub formă de detalii precum: lungime, unitate de măsură şi referinţă geografică.

[Funcţia de contorizare]
Asociază un număr nelimitat de contoare la un anumit echipament. Utilizarea înregistrată se propagă până la nivel de componente, eliminând nevoia contorizărilor suplimentare.

[Gestiunea materialelor]
Permite monitorizarea şi controlul stocurilor din magazii. Gestionează recepţiile de piese de schimb, ieşirile, retururile şi inventarierile.

[Messenger]
Utilizatorii pot primi notificări pe e-mail referitor la evenimente predefinite, precum solicitarea sau recepţia unei piese de schimb.

[Administrare inspecţii]
Conferă un control mai bun la monitorizarea condiţiilor prin generarea automată a acţiunilor de lucru corective, atunci când rezultatul inspecţiei depăşeşte o limită prestabilită.

[Flexibilitatea mentenanţei preventive] 
Stabileşte sarcini de mentenanţă preventivă la date fixe, în perioade de timp flexibile sau pe bază de contorizare a gradului de utilizare, permiţând soluţiei Infor ajustarea programelor pentru a compensa realizările în avans sau cele întârziate.
 
[Call center]
Centralizează solicitările de mentenanţă şi informaţiile necesare pentru gestionarea mentenanţei, service-ului, precum şi a solicitărilor de intervenţie asupra mijloacelor fixe.

[Garanţii şi solicitări de garanţii]
Urmăreşte garanţia mijloacelor fixe. Procesează solicitările de garanţie şi gestionează garanţiile pe baza gradului de utilizare sau unui calendar.

[Amortizare]
Calcularea şi afişarea metodelor de amortizare per mijloc fix (liniară, degresivă etc.)

[Inbox şi indicatori de performanţă]
Afisează problemele care aşteaptă rezolvare şi starea indicatorilor de performanţă (KPI) pe baza parametrilor configuraţi.

[Gestiunea muncii]

Permite urmărirea tuturor aspectelor legate de munca efectuată cu mijloacele fixe.
 
Suntem partener acreditat pentru implementarea soluţiilor Infor EAM în România, având la activ implementări de succes la clienţi din întreaga ţară. Oferim servicii, upgrade şi implementări complete şi pentru versiunile anterioare de Infor EAM (Datastream).

Pentru mai multe detalii despre soluţiile Infor EAM descărcaţi broşurile sau contactaţi consultanţii noştri.

 • Infor10 EAM Enterprise
 • Infor10 EAM Sustainability
 • Infor10 EAM Fleet Management
 • EAM Flyer 2011Infor EAM este:

 • soluţia numărul 1 în lume...
 • ... în ultimii 8 ani
 • folosită de peste 60% din firmele...
 • ...din Fortune 500
 • având peste 15.000 de clienţiEAM


Termeni si conditii - Politica de confidentialitate | Politica cookies